Växlar

Omkopplare avser en elektronisk komponent som kan öppna en krets, avbryter strömmen eller göra det flyta till andra kretsar.