Verktyg

Ett verktyg är ett verktyg som används för arbete.